Skal du fortelle sjefen om gründerprosjektet ditt?

Skal du fortelle sjefen om gründerprosjektet ditt?

av | feb 10, 2019 | grunderlivet

Å snakke med sjefen din om å starte egne prosjekter ved siden av jobb kan være både skremmende og ukomfortabelt. Det kan være fristende å holde prosjektet ditt hemmelig, men det kan også sette deg i en situasjon der du risikerer å ødelegge forholdet du har til eksisterende arbeidsgiver.
Jeg anbefaler åpenhet, alltid. Heldigvis er det flere måter å gjøre dette på uten å sette det du har i dag på spill. Følg disse rådene for å best sikre både hoved- og sideinntekten din, samt din og arbeidsgivers interesser.

Har du lov å starte firma?

Flere selskaper har det som en del av sine arbeidskontrakter at ansatte ikke har anledning å ha andre jobber eller drive andre virksomheter uten at det er godkjent av din nærmeste leder eller av personalavdelingen. Det vil i tillegg ofte være en klausul vedr. å starte konkurrerende virksomhet. For eksempel; er du ansatt som vekter i et sikkerhetsselskap, vil det være vanskelig å få godkjent å jobbe i eller drive et annet vaktselskap på siden.

Undersøk og følg ditt selskaps retningslinjer ang ‘annet arbeid’. Dette vil være spesifisert i kontrakten din, i selskapets generelle retningslinjer eller personalhåndboken.

Dette må på plass først, så du ikke havner i en usikker situasjon i forhold til ditt arbeidsforhold.

De fleste selskap vil ha en prosedyre på plass for å søke om å jobbe ved siden av.

Sjekk personalhåndboken eller snakk med din nærmeste leder/HR avdeling om hva prosedyren er hos dere.

Hvordan få ja

Fokuser på områder som supplementerer og kompletterer den stillingen du har i dag. Dette kan være personlig utvikling, nettverk, økt kunnskap etc.

Det er mer sannsynlig at en arbeidsgiver vil godkjenne prosjektet ditt om det skaper merverdi for dem. Det viser at du ønsker å utvikle deg, lære nye ferdigheter og vokse i stillingen du har i dag.

For eksempel: ‘du jobber som webutvikler og ønsker å starte en blogg om koding der du også selger onlinekurs, du er snekker og ønsker å starte en video blogg om gjør det selv prosjekter.

 

Argumenter:

– Dette vil øke kunnskapen min på område 1, område 2 ect. (Økonomi, personal, fag, teknologi osv.)

– Det vil gjøre meg i bedre stand til å se utfordringer fra flere sider og jeg vil håndtere de oppgaver som kommer med større kreativitet og fokus på løsning

– Det vil øke selvtilliten min, som igjen vil gjøre med bedre rustet til å håndtere utfordrende oppgaver

– Jeg vil lære å tenke mer kritisk og bli bedre til å ta avgjørelser som er for det beste for selskapet

– Jeg vil øke nettverket mitt som igjen vil speile tilbake positivt på min faste jobb

– Ved å ha en følelse av å være i utvikling og å ha personlig fremdrift, vil jeg føle meg mer fornøyd og positiv som igjen vil gi økt produktivitet og kreativitet

Hva om de sier nei?

Ja, de kan si nei. Men ikke gi opp helt enda. Prøv å forhandle om vilkårene i retningslinjene eller spør om at de kan revurdere og gjøre et unntak.

Fokuser på punkter som tilfredsstiller både deg og selskapet, og gjerne områder som gir de merverdi.

Sannsynligheten for at andre ansatte har tilsvarende interesser og aktiviteter på side er stor, i alle fall om du jobber i en større bedrift. Spør om det er andre som har fått godkjent dette og i så tilfelle, hvilke krav de oppfylte som ikke du oppfyller.

 

Oppretthold en tydelig grense 

Dette kan virke opplagt, men det er små detaljen en bør tenkte på her.

Det å ikke jobbe med private prosjekter i arbeidstiden er en selvfølge, men du bør heller ikke bruke firmautstyr som telefon, pc, software, kontorlokaler etc. til private prosjekter. Sett tydelige grenser mellom jobben din og gründerprosjektet, og vær alltid profesjonell.

 

Kjenn dine egne begrensninger

Du må også ha et bevisst forhold til dine begrensninger og tilgjengelig tid. Tenk nøye igjennom hvilken balanse du ønsker å ha, og hva du er i stand til å takle.

Det fleste av oss har familie, venner, barn og andre forpliktelser som må tas hensyn til i en travel hverdag. Finn ut hva som er realistisk for deg. Ved å gjøre nøye vurderinger her, vil du kunne skape gode muligheter for deg selv uten å miste noen av jobbene dine.

 

Lykke til!

Trenger du råd om hvordan snakke med sjefen din om å starte for deg selv?

Ta kontakt så hjelper jeg deg med søknad, råd og veiledning.

Send meg en melding

3 + 5 =

0 kommentarer